درباره گروه

 

 

مهندسی اجرایی عمران

             وزارت علوم هدف از این رشته را تربیت افراد مستعد که بتوانندبا آگاهی فنی و اجرایی کافی از عهده انجام وضایف نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه های مرتبط برآیندو نیاز های عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند، قرار داده است.

طول دوره 2 سال می باشد و هر نیمسال 16 هفته آموزش کامل است و هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 32 ساعت و کارگاهی 48 ساعت می باشد.

واحد های درسی مهندسی اجرایی عمران:

تعداد کل واحد های درسی این مجموعه 81 واحد است که از دروس اصلی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مکانیک خاک و مهندسی پی

اصول مدیریت ساخت

مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

مکانیک ساختمان

مقررات ملی ساختمان

مکانیک سیالات و هیدرولیک

ساختمان های بتن آرمه

ساختمان های فولادی

فناوری های نوین ساختمانی

اجرای سدهای خاکی

اجرای سدهای بتنی و ...

مهارت های کسب شده و فرصت های شغلی فارغ التحصیلان

بر اساس دستور العمل اجرایی فارغ التحصیلان این مجموعه دارای قابلیت و توانایی های زیر خواهند بود:

1 مهندس کارگاه به منظور پیاده کردن و اجرای طرح های ساختمانی، راهسازی و تأسیسات آبی در کلیه کارگاه های ساختمانی و راهسازی به عنوان همکار در شرکت های پیمانکاری

2 مهندس ناظر کارگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی در زمینه فوق با توجه به توضیحات داده شده فارغ التحصیل رشته مهندسی اجرایی عمران می تواند به عنوان ناظر و مجری فعالیت کند.

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۴