رشته های تحصیلی

گروه برق                                                                                     

مقطع رشته
دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک
کارشناسی مهندسی برق - قدرت
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

 

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۴