رشته های تحصیلی

گروه کامپیوتر                                                                                     

مقطع رشته
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار - کامپیوتر
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

 

آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۴