تماس با ما

نشانی : رشت - لاکان - سلکی سر- خ امام خمینی - دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی   

تلفن تماس : ۹و۰۱۳۳۳۴۸۰۲۲۷     فکس: ۰۱۳۳۳۴۸۰۲۳۳            صندوق پستی : ۴۱۶۳۵۴۱۹۶  

آدرس سایت : http://fani.iaurasht.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۴