مدیران گروه

مدیر گروه مجتمع فنی مشخصات فردی نام گروه ساعت ملاقات
محمدرضا شیرین کام پیوست گروه مهندسی عمران  
دکتر فرزانه اسدی پیوست گروه مهندسی معماری  
دکتر عبداله اسکندریان پیوست گروه مهندسی برق/مهندسی مکانیک/مهندسی پزشکی /مهندسی یرتو پزشکی مجتمع فنی اتاق 317   ادامه

 

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مشخصات فردی نام گروه
دکتر غلامحسین اکباتانی فرد پیوست مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دکتر محمد علی قربانی پیوست فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکتر طاهره حمزه پور پیوست روانشناسی بالینی
دکتر علیرضا سحاب پیوست مهندسی برق قدرت
دکتر علی میرابراهیمی پیوست حقوق جزا و جرم شناسی
دکتر مسعود فرخ روز پیوست تکثیرو پرورش آبزیان
دکتر حمید پیام پیوست جنگلداری

 

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۵