کارکنان

نام و نام خانوادگی: قاسم اسلامی

شرح وظایف:

مسئول آموزش و انجام کلیه امور آموزشی رشته های :

مکانیک (کارشناسی ناپیوسته)

فناوری اطلاعات (کاردانی)

کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته ، دکتری)

معماری (کارشناسی ناپیوسته، دکتری)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

آدرس پست الکترونیکی: pey13851385@gmail.com

سوابق اجرایی: مسئول آموزش گروه های جغرافیای انسانی- جغرافیای طبیعی و کارتوگرافی

سوابق پژوهشی: مقاله های تحت عنوان نقش زیر ساختهای اقامتی در توسعه فعالیتهای گردشگری شهر رشت در مجله چشم انداز جغرافیایی

شماره تماس:  9- 33480226

.......................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی: منصوره زارع

شرح وظایف:

انجام کلیه امور آموزشی رشته های :

مکانیک (کارشناسی ناپیوسته)

فناوری اطلاعات (کاردانی)

کامپیوتر (کارشناسی ناپیوسته ، دکتری)

معماری (کارشناسی ناپیوسته، دکتری)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی آموزش ابتدایی

شماره تماس: 9- 33480226

................................................................................................................................................................................................................

نام ونام خانوادگی : فاطمه مسعودیه

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست سازمانی : کارشناس آموزشی

شرح وظایف :

- مسئول آموزش رشته ارشد مهندسی الکترونیک و معماری 

- شماره تماس: 9- 33480226

.................................................................................................................................................................................................................................................................    

نام ونام خانوادگی : غلامحسن علیزاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست سازمانی : کارشناس آموزش

شرح وظایف :

- آموزش رشته برق و عمران

- شماره تماس: 9- 33480226

.................................................................................................................................................................................................................................................................

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸