نماینده واحد لاهیجان

                                       

 

                                                                                              

                                                 نام و نام خانوادگی: وحید همتی خشک دشتی

 

 

مرتبه علمی:‌ استادیار پایه 9  

عضو هیئت علمی تمام وقت گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

مدارک تحصیلی:

  1. کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری از دانشگاه گیلان
  2. کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  3. دکترای تخصصی: مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری از آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

سمتهای اجرایی در دانشگاه:

  1. رئیس اداره پژوهش دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
  2. رئیس کتابخانه دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
  3. رئیس اداره آموزشی و دانشجویی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
  4. عضو شورای پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
  5. نماینده واحد لاهیجان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

نام و نشانی محل کار:

  1. لاهیجان، خیابان شقایق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشکدۀ منابع طبیعی- گروه جنگلداری
  2. رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی

 

پست الکترونیکی (E-mail):

 Vahid_hemmaty@yahoo.com

Vahid_hemmaty@liau.ac.ir

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۴