رئیس دانشکده

 فرزانه اسدی ملک جهان

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معماری - گرایش معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی معماری - گرایش معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معماری- گرایش طراحی مجموعه ها و ساختمان های نیروگاهی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۷