رشته ها و گرایش ها

دانشکده تحصیلات تکمیلی

مقطع رشته
کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد ناپیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد ناپیوسته روانشناسی بالینی
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

 

مجتمع فنی مهندسی

                                                                                                                                                                                                                                                            گروه  مهندسی عمران         

مقطع رشته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران -عمران
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان
کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
کاردانی کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمانی

گروه مهندسی کامپیوتر                                                                                     

مقطع رشته
دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار - کامپیوتر
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر
کاردانی  فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

گروه مهندسی معماری                                                                                      

مقطع رشته
دکترای تخصصی مهندسی معماری
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
کارشناسی ناپیوسته مهندسی علمی کاربردی معماری
کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

گروه مهندسی برق                                                                                     

مقطع رشته
دکترای تخصصی مهندسی برق - الکترونیک
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک
کارشناسی مهندسی برق - قدرت
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

    گروه مهندسی مکانیک                                                                                                                       

مقطع رشته
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

   گروه مهندسی شیمی   

مقطع رشته
دکترای تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی شیمی

                                                             

  گروه مهندسی پرتو پزشکی

مقطع رشته
کارشناسی پیوسته مهندسی پرتو پزشکی

گروه مهندسی پزشکی                                    

مقطع رشته
کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی بیومتریال

                                 

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۵