اخبار وب سایت زیر مجموعه

کلاس های درس سیر اندیشه و روش تحقیق(خانم آهنی)، به جای سه شنبه ۹۵/۹/۱۶ روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ طبق برنامه زیر برگزار خواهد گردید:

کلاس های درس سیر اندیشه و روش تحقیق(خانم آهنی)، به جای سه شنبه ۹۵/۹/۱۶ روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ طبق برنامه زیر برگزار خواهد گردید:

کلاس های درس سیر اندیشه و روش تحقیق(خانم آهنی)، به جای سه شنبه ۹۵/۹/۱۶ روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ طبق برنامه زیر برگزار خواهد گردید: درس سیر اندیشه گروه اول (۹:۴۵-۸:۱۵) در ساعت ۱۸:۳۰-۱۷ درس سیر اندیشه گروه دوم (۱۱:۳۰-۱۰) در ساعت ۱۷-۱۵:۳۰ درس روش تحقیق (۱۴-۱۲) در ساعت ۲۰-۱۸:۳۰

ادامه مطلب

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ویژه تمام دانشجویان مقاطع مختلف ورودی سال ۱۳۹۵

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ویژه تمام دانشجویان مقاطع مختلف ورودی سال ۱۳۹۵ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ ساعت ۹ صبح مکان: سالن اجتماعات مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) - واقع در پل تالشان

ادامه مطلب