اخبار وب سایت زیر مجموعه

کلاس های درس سیر اندیشه و روش تحقیق(خانم آهنی)، به جای سه شنبه ۹۵/۹/۱۶ روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ طبق برنامه زیر برگزار خواهد گردید:

کلاس های درس سیر اندیشه و روش تحقیق(خانم آهنی)، به جای سه شنبه ۹۵/۹/۱۶ روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ طبق برنامه زیر برگزار خواهد گردید:

کلاس های درس سیر اندیشه و روش تحقیق(خانم آهنی)، به جای سه شنبه ۹۵/۹/۱۶ روز چهارشنبه ۹۵/۹/۱۷ طبق برنامه زیر برگزار خواهد گردید: درس سیر اندیشه گروه اول (۹:۴۵-۸:۱۵) در ساعت ۱۸:۳۰-۱۷ درس سیر اندیشه گروه دوم (۱۱:۳۰-۱۰) در ساعت ۱۷-۱۵:۳۰ درس روش تحقیق (۱۴-۱۲) در ساعت ۲۰-۱۸:۳۰

ادامه مطلب

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ویژه تمام دانشجویان مقاطع مختلف ورودی سال ۱۳۹۵

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود ویژه تمام دانشجویان مقاطع مختلف ورودی سال ۱۳۹۵ چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ ساعت ۹ صبح مکان: سالن اجتماعات مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) - واقع در پل تالشان

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم ویژه اعضای محترم هیات علمی جهت صدور کارت شناسایی

برای صدور کارت شناسایی اعضای محترم هیأت علمی، لازم است اساتید تمام وقت و نیمه وقت با مراجعه به وب سایت معاونت آموزشی واحد (education.iaurasht.ac.ir) و انتخاب گزینه اداره امور هیأت علمی، فرم شماره ۲ را از بخش فرم ها دانلود نموده و پس از تکمیل در قالب فایل word تا تاریخ ۹۵/۷/۳۰ به آدرس admin[at]iaurasht.ac.ir ارسال نمایند.

ادامه مطلب