قابل توجه دانشجویان رشته معماری که با استاد مهرگانی روز سه شنبه و چهارشنبه کلاس دارند

۲۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۰ کد خبر : ۲۷۰۵ اخبار وب سایت زیر مجموعه
تعداد بازدید:۹۵
تمامی کلاسهای روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۳ و ۲۴ آذر ۱۳۹۵ جناب آقای دکتر مهرگانی تشکیل نمی شود.
قابل توجه دانشجویان رشته معماری که با استاد مهرگانی روز سه شنبه و چهارشنبه کلاس دارند

نظر شما :